เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บริการรอบพื้นที่สำนักงาน

สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

การเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์


เราใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ของคุณจากการดำเนินการที่คล้ายกันหลายในอุตสาหกรรมของเรา ผลที่ได้คือโซลูชันที่ครบวงจร และการบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการจัดการยืดอายุการใช้งานสินทรัพย์ที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี

 

อันดับแรกเรากำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ของคุณสามารถใช้งานได้ จากนั้นเราจะแบ่งปันความรู้ ความสามารถทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดการบำรุงรักษาเชิงรุก และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาคาร สร้างรายได้ และผลกำไรสูงขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ของคุณ

 

เมื่อ ISS เป็นคู่ค้าของคุณการจัดการยืดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ให้ได้ยาวนานกว่าที่คาดไว้ 15% ตามแนวทางการปฏิบัติร่วมกันทั่วโลก (CIBSE / ASHRAE)

มั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะไม่สะดุด

มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่การบำรุงรักษาสินทรัพย์เป็นพื้นฐานสำหรับของธุรกิจ ที่ผ่านมา ISS ได้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แก่ลูกค้าที่หลากหลายทั่วโลก เรามั่นใจว่าสภาพแวดล้อมที่สำคัญในบริษัทของคุณจะสามารถสร้างงานได้โดดเด่น โดยมีระดับการควบคุม และหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้เป็นอย่างดี ISS ได้พัฒนากระบวนการ และขั้นตอนที่ครอบคลุมซึ่งรู้จักกันในชื่อ "Integrated Critical Environment Engineering (ICEE) Framework" ICEE เป็นโครงการฝึกอบรม และพัฒนาระดับโลกพร้อมด้วยกระบวนการประกัน วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องกับข้อกำหนด และสนับสนุนทีมของคุณด้วยระบบที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพสามารถส่งมอบงานบริการที่ยืดหยุ่นและสามารถวัดผลได้ISS ยังใช้วิธีเชิงรุกเพื่อบรรเทาความเสี่ยง เรื่องนี้มีความสำคัญเนื่องจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผลลัพธ์เชิงลบที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบสุขภาพ และความปลอดภัย และการละเมิดด้านสิ่งแวดล้อมได้รับความรุนแรงมากขึ้น ISS Property Solutions นำเสนอภาพรวมการจัดการความเสี่ยง และโดยโปรแกรมลดความเสี่ยงสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีขึ้น ซึ่งจะรักษาชื่อเสียงที่ดีของคุณ

 

ISS จะช่วยยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานที่คาดว่าจะได้รับ 15% (CIBSE / ASHRAE) และสามารถตรวจสอบจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

 

ประสิทธิภาพที่ทำงาน

สถานที่ทำงานที่ดีส่งผลให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของพนักงาน ความพึงพอใจในการทำงาน และความตั้งใจ ISS Property Services ช่วยสร้างสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ ISS ใช้ประสบการณ์ที่เราส่งมอบงานบริการทั่วโลกของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทำงาน และกระบวนการต่างๆ โซลูชันของเราเกี่ยวข้องกับวันทำงานของพนักงานของคุณในทุกจุดซึ่งเราเรียกว่า Touchpoints @ ISS

 

ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม IBM ของเรา เรารู้วิธีการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับพนักงานของคุณ และสามารถตอบสนองงานบริการที่เร่งด่วน เพื่อให้พนักงานของคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขาได้อย่างสูงสุด โดยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย อบอุ่น และมีประสิทธิภาพ

 

ผลจากการทำงานร่วมกับ ISS จะช่วยให้สำนักงานมี "uptime" และความพึงพอใจของผู้ใช้ปลายทาง สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจ ในปัจจุบันมีการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน และสังคมที่เราอาศัยอยู่เพื่อลดต้นทุน ของเสีย การใช้น้ำและพลังงาน ISS Property Services จัดการความต้องการด้านพลังงาน และความยั่งยืนของคุณผ่าน ISS EcoCentre และโครงการสำนักงานสีเขียวของ ISS ช่วยให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เพื่อการปรับปรุง ลดการใช้พลังงาน ลดน้ำเสีย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ISS ใช้กฎความปลอดภัย และมาตรฐานของ ISS People เพื่อรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน (UNGC)