เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บริการรอบพื้นที่สำนักงาน

โซลูชันที่เหมาะสม

คุณสมบัติสองอย่างของอาคารและทุกบริษัทเรียกร้องให้มีโซลูชันที่เหมาะสม และการจัดการที่ยืดหยุ่นในการดำเนินงาน ประสบการณ์ของ ISS มีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เราสามารถออกแบบโครงการตามความต้องการของลูกค้าได้ในแต่ละระดับราคา

 

การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ทันสมัยด้วยตัวเอง ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และการพึ่งพาคนที่มีความรู้เฉพาะทางมาจัดการทรัพย์สินอย่างมืออาชีพ ทีมงานบริการด้านทรัพย์สินของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สนับสนุนทีมงานปฏิบัติงานในแต่ละสถานที่ เราจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นและเหมาะกับธุรกิจของคุณ 


การดำเนินงานด้านวิศวกรรม และการบำรุงรักษาอาคาร

บริการด้านวิศวกรรมภายในอาคารด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ลูกค้าของเราสามารถใช้พลังงานจากแสงธรรมชาติ และดูแลระบบสาธารณูปโภคอื่น ISS มีประสบการณ์หลายปีในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายตั้งแต่หน่วยงานย่อย และอาคารสำนักงานระดับภูมิภาครวมไปจนถึงสำนักงานใหญ่ของบริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม

 

เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการด้านวิศวกรรมที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถควบคุมกิจกรรมการดำเนินงาน และคุณภาพของงานได้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า การทำงานกับทีมงานด้านพลังงาน เราคำนึงถึงความยั่งยืน เราจะช่วยให้ลูกค้าของเรามีแนวทางในการดำเนินงานในเชิงกลยุทธ์เพื่อเกิดระบบการบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาคาร


วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อมที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ การบริการทางวิศวกรรมจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างดี และความสำคัญต่อลูกค้าของเราในด้านต่าง เช่น ศูนย์ข้อมูลการควบคุมกระบวนการผลิต ด้านสภาพแวดล้อม และด้านสุขภาพ

 

พื้นฐานของสภาพแวดล้อมเหล่านี้การดำเนินงานมีการควบคุมระดับสูงพร้อมด้วยหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะยืดหยุ่น และสอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎระเบียบของพวกเขา

ISS มีประสบการณ์ด้านการให้บริการด้านวิศวกรรมในสภาพแวดล้อมที่สำคัญหลายแห่งทั่วโลก และได้พัฒนาชุดกระบวนการตลอดจนขั้นตอนที่เรียกว่า "Integrated Critical Environment Engineering" (ICEE) Framework

 

ICEE เป็นโปรแกรมระดับโลกควบคู่ไปกับขั้นตอนการรับรองด้านการดำเนินงาน และโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ ระบบที่ดี และมีประสิทธิภาพในการส่งมอบบริการที่ยืดหยุ่น และสามารถวัดผลได้ การบูรณาการกับการจัดการกับสินทรัพย์อื่น จะทำให้แน่ใจได้ว่าวิธีการที่เรามีจะครอบคลุมและเหมาะสมที่สุดกับทุกสภาพแวดล้อม

พลังงาน และความยั่งยืน

ลูกค้าของเรามักมีเป้าหมายด้านพลังงาน และการบำบัดน้ำเสีย และคาร์บอน ISS สนับสนุนลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขา 

 

เราต้องพึ่งพาทีมบริการที่จะเป็นหูเป็นตา เพื่อแนะนำปัญหาและเสนอวิธีการใหม่ๆเพื่อการพัฒนาปรับปรุง

 

เราจัดการความต้องการด้านพลังงานและความยั่งยืนของลูกค้าผ่านทาง EcoCentre ของเรา นี่คือศูนย์กลางที่เราเก็บรวบรวมตรวจสอบวิเคราะห์ และรายงานข้อมูลการใช้เพื่อให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่พื้นที่สำหรับการปรับปรุง

 

EcoCentre ใช้การจัดการข้อมูล และช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถดูข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของพวกเขารวมถึงการติดตามเป้าหมายได้อย่างใกล้ชิด