เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
งานบริหารอาคารแบบครบวงจร

การบริการแบบครบวงจร

การทำงานกับผู้ให้บริการเพียงรายเดียวหมายความว่าคุณ outsource ในบางส่วนของธุรกิจของคุณให้กับผู้ให้บริการ ทั้งบริการจัดเลี้ยง บริการงานช่างและวิศวกรรม

ในการเลือกใช้ผู้ให้บริการที่มีความผู้เชี่ยวชาญหลายด้านเพียงรายเดียวจะเป็นวิธีที่ดีในกระบวนการจ้างงาน ช่วยให้คุณสามารถจัดการซัพพลายเออร์ได้ง่าย รวมถึงการบริหารการรับมอบและจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

 

การทำงานร่วมกับผู้ให้บริการแบบบูรณาการอย่าง ISS ในการส่งมอบบริการต่าง เรายึดถือการเป็นหุ้นส่วน ดังนั้นเราจะมุ่งเน้นการจัดการการจัดส่งมอบงานบริการ รวมทั้งการบริหารจัดการการฝึกอบรม การจัดการการดำเนินงานบูรณาการ นวัตกรรมการบริการ และการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์แก่องค์กร ซึ่งหมายความว่าแทนที่จะมีผู้ส่งมอบงานบริการหลายรายที่ทำงานร่วมกับคุณ เราจะจัดส่งบริการต่าง ทุกอย่างจะรวมอยู่ในโซลูชันเดียวโดยทีมบริการแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

 

การทำงานร่วมกับโซลูชันด้านการบริการบริหารอาคารแบบครบวงจร จะให้ประโยชน์ทางการเงิน และประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุนอันเนื่องมาจากการทำงานร่วมกันของพนักงานการรวมฟังก์ชั่น back-office การลดต้นทุนการฝึกอบรมและอื่น

สิ่งอำนวยความสะดวกแบบบูรณาการเป็นกุญแจสำคัญสำหรับอาคารอัจฉริยะ

เราใช้เทคโนโลยีใหม่ และระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนร่วมกับโมเดลการบริหารอาคารแบบบูรณาการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดูแลรักษาอาคารของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

เป็นการท้าทายที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารงานบริการที่แตกต่างกันและสามารถผสมผสานการทำงานอย่างลงตัว แต่อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผู้ให้บริการรายอื่น ในฐานะลูกค้าคุณจะต้องตรวจสอบว่าผู้ให้บริการนั้นต้องสามารถใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล และแน่ใจว่าเทคโนโลยีของพวกเขาสามารถทำงานร่วมกันในรูปแบบครบวงจรได้เพื่อมาตรฐานของระบบอาคาร