เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
งานบริหารอาคารแบบครบวงจร

เครื่องมือการจัดการ IFS

ความคิดในการร่วมมือกับพันธมิตรด้านงานบริหารอาคารแบบครบวงจร Facility Management ของ ISS คือการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

ด้วยสัญญาบริการแบบบูรณาการ (Integrated Facility Services หรือ IFS) ที่มีขนาดใหญ่ เราจึงมุ่งเน้นนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมอยู่ในรูปแบบของการบริการของเรา เพื่อผู้ใช้บริการจะได้รับสัญญาการให้บริการแบบครบวงจร เราต้องมีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นนวัตกรรมตามแนวทางของเรา

 

การเป็นพันธมิตรกับ ISS เอื้อประโยชน์ต่อลูกค้าไม่เพียงแต่เทคโนโลยีใหม่ เท่านั้น แต่เราได้จัดระบบเพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถควบคุมผลลัพธ์ให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า


ความก้าวหน้าในการรายงาน

ด้วยเครื่องมือการจัดการ IFS Insight @ ISS ช่วยลดเวลาในการรายงานผลได้อย่างมาก เครื่องมือการรายงานนี้จะตรวจสอบกิจกรรมทั้งหมดด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ ถ้าเครื่องปรับอากาศในหน่วยงานหนึ่งเสียจะปรากฏขึ้นทันทีที่หน้าแดชบอร์ด และสามารถรายงานลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

 

นอกจากนี้ระบบยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง สามารถผสานกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญอื่น ในระบบขององค์กรอื่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจที่เร็วยิ่งขึ้น