เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
งานบริหารอาคารแบบครบวงจร

เรามั่นใจคุณภาพได้อย่างไร

ที่ ISS เรากำลังทำงานโดยระบุตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ (Key Performance Indicators - KPI) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และคุณภาพของงานบริการของเราอย่างสม่ำเสมอ และลูกค้าจะสามารถมั่นใจว่าได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสัมพันธ์นี้

KPI ดังกล่าวรวมถึงการประเมินอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน การมีส่วนร่วมของพนักงานการประเมินประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้า

นอกจากนี้ตัวอย่างของ KPI เพื่อให้คุณสามารถพูดคุยกับผู้ให้บริการปัจจุบันของคุณเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน:

 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

การบริหารต้นทุนเมื่อเทียบกับแผนที่วางไว้

ระยะเวลาตอบสนองต่อคำร้องขอบริการ 

นวัตกรรม และการริเริ่มการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เวลาที่สูญเสียไปอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ และการเกิดอุบัติเหตุ

 

เราพัฒนา KPI ตามลักษณะธุรกิจและความต้องการเฉพาะของลูกค้า