เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
งานบริหารอาคารแบบครบวงจร
ISS เรารักษาระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นที่ตอบสนองความต้องการ กระบวนการและแนวคิดของคุณ

เราได้พัฒนา และปรับปรุงแนวทางของเรามานานกว่า 100 ปี นำประสบการณ์จากทุกประเทศ นั่นหมายความว่ากับเราสามารถสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ เป็นการบริการที่ไม่ยุ่งยากซึ่งมีมาตรฐานสูงอย่างสม่ำเสมอ


กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ และบูรณาการการบริการเป็นรากฐานในการให้บริการของเรา เราได้ทบทวนระบบวิธีการ และกระบวนการต่าง ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อหาโซลูชันที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เรามุ่งเน้นการสร้างกระบวนการที่สมบูรณ์แบบ เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนการทำสัญญา ถึงการออกใบแจ้งหนี้ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพงาน และความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบกระบวนการของ ISS

รูปแบบกระบวนการของ ISS ช่วยให้เราสามารถส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพ และตรงตามมาตรฐานไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศใด


กรอบแนวทางปฏิบัติ
และเครื่องมือที่ดีที่สุดของ ISS ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ISS มีขั้นตอนการจัดระเบียบเอกสารที่โปร่งใสสอดคล้องกับกระบวนการของเราและถูกต้องตามกฎหมายในแต่ละประเทศ 

 

มีความสม่ำเสมอและมีคุณภาพสูง

รูปแบบกระบวนการปฏิบัติงานของเรามีการบริหารจัดการที่ดีที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสนับสนุนการส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านการจัดการ และการลดความเสี่ยง เราใช้แนวทางอย่างมีระบบมีการจัดเตรียมเอกสาร การฝึกอบรม และการนำแนวคิดงานบริการของเราไปใช้โดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการเป็นหลัก แนวคิดนี้ถูกเรียกว่า TouchPoints @ ISS ของเรา


ด้วยกระบวนการที่ชัดเจนที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในการรับสถานการณ์ที่ดีของพวกเขา
และเมื่อเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเราจะสนับสนุน พัฒนา และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมบริการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง