เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บริการรักษาความสะอาด

ภาพรวมของงานบริการ


บริการทำความสะอาดเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การเอาท์ซอร์ซจะทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความสามารถหลักของธุรกิจคุณ และให้ ISS ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดรับผิดชอบดูแลความสะอาดให้คุณ
ที่ ISS เราให้บริการทำความสะอาดเป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้:
 • ทำความสะอาดภายในอาคาร
 • ทำความสะอาดด้านนอกอาคาร
 • บริการ Washroom
 • บริการพรมดักฝุ่น
 • การจัดการขยะ
 • การทำความสะอาดสำนักงาน
 • การทำความสะอาดในสถานพยาบาล
 • ทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม
 • การทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 • การทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า
 • ทำความสะอาดพรม
 • การบำรุงรักษาพื้น
 • ทำความสะอาดหน้าต่าง
 • กวาดถนน
 • ทำความสะอาดหลังตกแต่ง
 • ทำความสะอาดท่อ และHVAC
 • ทำความสะอาดที่สูง
 • บริการซักรีด
 • ทำความสะอาดป้าย