เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บริการรักษาความสะอาด

มั่นใจในคุณภาพของเราได้อย่างไร

เรามีตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicators - KPI) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการ คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสัมพันธ์กับเรา ซึ่งรวมถึงการประเมินอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน การวัดประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้า และประสิทธิภาพในการให้บริการ

ตัวอย่างตัวชี้วัดประสิทธิภาพ:

 

จำนวนชั่วโมงของพนักงานชั่วคราว / ทดแทน

จำนวนชั่วโมงทำงานพิเศษต่อหน่วยงาน

คุณภาพการบริการ (การวัดตามวัตถุประสงค์)

การปฏิบัติตามมาตรฐานการทำความสะอาดความอย่างเป็นเลิศ

ความยั่งยืน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (น้ำ / สารเคมี)

 

เราพัฒนา KPIs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามลักษณะเฉพาะของลูกค้า และความต้องการของอุตสาหกรรม