เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บริการรักษาความสะอาด

การทำความสะอาดด้วยประสบการณ์ และการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม

สภาพแวดล้อมที่สะอาด และการเป็นพันธมิตรที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของคุณ การนำเสนอความเป็นอยู่ที่ดีในสำนักงานเพื่อแก้ปัญหาสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการด้านสุขอนามัย

ISS จะมีทีมงานพร้อมที่จะประเมินความต้องการ และระบุแนวทางในการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้กับคุณ การทำความเข้าใจกับความต้องการของคุณตั้งแต่เริ่มต้นสัญญา เกือบ 80 ปีที่เรานำประสบการณ์ในงานบริการมาเพื่อมาพัฒนา เราเข้าใจความต้องการที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงของคุณ

 

ประสบการณ์ทั้งหมดของเราถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาการออกแบบโซลูชัน ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราสามารถส่งมอบงานบริการที่เป็นเลิศ และความต้องการลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ

ความยืดหยุ่นที่ไม่จำกัดเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

 

เราทราบดีว่าความต้องการของลูกค้าแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา และนี่คือเหตุผลที่เราสร้างความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในโซลูชันของเราเพื่อให้คุณสามารถควบคุมระดับการให้บริการของเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบเพื่อความสะดวกและเรียบง่ายโดยการติดต่อเพียงจุดเดียว

 

ไม่มีกระบวนการหรือระบบใดที่สามารถเข้าใจบุคคล หรือธุรกิจได้ด้วยเหตุนี้เราจึงให้บริการที่มีประสบการณ์แก่ลูกค้าของเราเสมอ ผู้จัดการหน่วยงานของเราทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อเพียงจุดเดียวการตรวจสอบ และการเริ่มต้นจนถึงการทำสัญญาบริการการทำความสะอาด