เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
48- JCI

การอบรม JCI for housekeeping

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา Healthcare Expert Group
นำโดย นายแพทย์สมพร คำผงผู้บุกเบิกมาตรฐาน JCIในประเทศไทย
ได้จัดอบรมมาตรฐานJCI for Housekeeping ให้กับพนักงาน
ได้รู้ถึงภาพรวมและแนวโน้มมาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับ 7
ในส่วนที่่เกี่ยวข้องกับงานแม่บ้าน, อาคารสถานที่ และมี Workshop
การเตรียมตัวในส่วนของอาคารสถานที่และความปลอดภัย (FMS) ในช่วงบ่าย