เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
35 Orientation July 2019

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา หน่วยงานสรรหาบุคคลากร หน่วยงานพัฒนาบุคคลากร
ร่วมกับหน่วยงาน Safety ได้จัดปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ของ ไอเอสเอส เพื่อแนะนำบริษัท
กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติในการทำงาน ทิศทางในการดำเนินงานของไอเอสเอส
รวมถึงอบรมหลักการข้อระมัดระวังในการทำงานไม่ให้เกิดอันตราย