เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
33 ISS DAY 2019

งานสัมมนา ISS DAY 2019

ในวัน ศุกร์ ที่ 12 กรกฏาคม 2562 ทางบริษัทไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ได้มีการจัดงานสัมมนา ISS DAY 2019 ในธีมงาน Great in Sight
ณ The Halls Bangkok  
.
เพื่อให้ทีมผู้บริหารสื่อสารไปยังพนักงานให้รับทราบกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของไอเอสเอส
และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
.
และยังมีการมอบรางวัล Apple of the year เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน
ผู้ที่ทำความดีและได้รับคำชื่มเชยจากหัวหน้าและผู้ร่วมงานอื่นๆ
.
ในช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมเพิ่อส่งเสริมความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นที่ประทับใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างมาก