เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
29 Laos Emp

ยินดีต้อนรับพนักงานต่างด้าวเข้าสู่บริษัทไอเอสเอส

วันที่ 11-13 มิถุนายน 2562 บริษัทไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ยินดีต้อนรับพนักงานใหม่จำนวน 52 คนและมีการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับงานทำความสะอาดรวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือแต่ละประเภท
ได้ถูกต้องโดยใช้เวลาอบรม 3 วัน ก่อนส่งพนักงานทุกคนเข้าปฏิบัติงานพื้นที่จริง