เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
27

การเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการสถาน ประกอบกิจการ ประจำปี 2562

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ได้จัดการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการสถานประกอบกิจการ
ประจำปี 2562 ณ ไอเอสเอส สำนักงานใหญ่ (สะพานใหม่)
และ สำนักงานรังสิต