เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
24 Apple Awards May 2019jpg2

รางวัล Apple Award ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้ไอเอสเอสก้าวไปสู่การเป็นองค์กรผู้ให้บริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
เราจึงมีการชมเชยและตอบแทนพนักงานที่ให้บริการที่โดดเด่นได้รับการชมเชยจากลูกค้า
.
ผู้ได้รับรางวัล Apple Awards วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
.
1.คุณวิไลลักษณ์ ทองมณี พนักงานรักษาความสะอาด
หน่วยงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
“เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและมีใจรักในงานบริการ
โดยคุณวิไลลักษณ์ ทองมณี ได้ช่วยงานตกแต่งชุดโต๊ะสักการะ
สำหรับเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี
ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยการจับจีบผ้าได้อย่างสวยงาม
.
ทางฝ่ายจัดการอาคารจึงส่งคำชมเชยมายังไอเอสเอส
ไอเอสเอส จึงขอมอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ให้ไว้เพื่อเป็นการขอบคุณ
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนพนักงานคนอื่นๆ
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสืบต่อไป”
.
.
2.คุณเอื้อง ชิณพงษ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย หน่วยงาน Terminal 21
“เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและมีใจรักในงานบริการ
โดยคุณเอื้อง ชิณพงษ์ ได้ให้การช่วยเหลือติดตามหาโทรศัพท์ที่ลูกค้าลืมไว้ในห้องน้ำหญิง
ศูนย์การค้า Terminal 21 จนพบสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าท่านนั้นเป็นอย่างมาก
ลูกค้าท่านนั้นจึงชมเชยและขอบคุณ ผ่านมาทาง Facebook/ISSTHAILAND
.
ไอเอสเอส จึงขอมอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ให้ไว้เพื่อเป็นการขอบคุณ
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนพนักงานคนอื่นๆ
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสืบต่อไป”