เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
17  2019

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ไอเอสเอส ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน ด้วยการตรวจร่างกายโดยแพทย์ ร่วมกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อช่วยในการคัดกรองโรค และให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานบริษัทมีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างเต็มที่