เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
Unnamed item

ประกาศนียบัตรสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย หน่วยงาน Circle Living Prototype

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ได้รับแจ้งจากท่านเจ้าของห้อง 425 ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ
ทำโทรศัพท์หล่นหาย  โดยหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจำจุดล็อบบี้ชั้น G กลางวัน พยายามช่วยติดตามทุกช่องทาง จนสามารถติดตามโทรศัพท์
กลับคืนมาและส่งมอบคืนกลับให้เจ้าของได้ ณ หน่วยงาน Circle Living Prototype