เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
13 PG

อบรมพนักงานในหน่วยงาน P&G

ทางฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
.
📚ได้จัดอบรมให้แก่พนักงานพนักงานไอเอสเอส ในหน่วยงาน P&G

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงด้านความปลอดภัย

และปฏิบัติตามนโยบายของ P&G
.

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมสันทนาการ

เพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างความสนุกสนานแก่พนักงาน 
😀


#ISSThailand #ISSWorld #Service #GreatPeople😁