เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
09 Retirement Ceramony

งานเกษียณอายุ คุณเยาวรัตน์ ขุนวิลัย

 ไอเอสเอส ขอแสดงความยินดีกับคุณเยาวรัตน์ ขุนวิลัย
 เนื่องในวันเกษียณอายุการทำงาน 
.
.
ซึ่งไอเอสเอส ขอแสดงความขอบคุณอย่างมาก
ที่คุณเยาวรัตน์ได้เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติงาน
ที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง อีกทั้งคุณเยาวรัตน์
ยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน
.
.
ในโอกาสนี้เรามีพิธีที่เรียบง่าย ที่จะระลึกถึงคุณเยาวรัตน์
ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
ณ ไอเอสเอส สำนักงานใหญ่
.
.
#ISSThailand #ISSWorld #Service #GreatPeople