เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
08 SafetyEco

นิทรรศการความปลอดภัย ครั้งที่ 6 ไอเอสเอสร่วมกับบริษัทในเครือ อีโค่

✏️บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
และบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
.
⛑ได้จัดกิจกรรม "นิทรรศการวันความปลอดภัยครั้งที่ 6"
ร่วมกับ บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
.
โดยภายในงานมีการจัดบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยแก่ชุมชน บริเวณรอบ ๆ หน่วยงาน
.
งานในครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ WBEXT-4
ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์