เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
04-Trainnig BAM

อบรมพนักงานขับรถ หน่วยงาน BAM

📣 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทางฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
.
📚ได้จัดอบรมให้แก่พนักงานพนักงานขับรถ หน่วยงาน BAM ในหัวข้อ

 ทักษะการบริการเพื่อสร้างความสำเร็จในงาน
.
โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้ 
.
1.
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นความสำคัญของการบริการ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และได้พัฒนาทักษะในการบริการ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมในการให้บริการลูกค้า

4. เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากการบริการที่ไม่ดีและข้อตาหนิ ร้องเรียนต่างๆของลูกค้า
.
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างความสนุกสนานแก่พนักงาน 😀


#ISSThailand #ISSWorld #Service #GreatPeople😁