เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
1486707017552

KAMC Training

ไอเอสเอสประเทศไทยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Key Account Managers Certification Program (KAMC) สำหรับ Key Account Managers เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานบริการตามวิถีการดำเนินธุรกิจของไอเอสเอสในการเพิ่มศักยภาพในการส่งมอบงานบริการให้กับลูกค้าของเรา