เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
464x207_Website_IAOP

ISS achieves highest possible IAOP ranking for 6th year in a row

ISS ได้รับการจัดอันดับสูงที่สุดในฐานะผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สที่ดีที่สุดในโลก

ไอเอสเอส ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “Super Star” จากรายนามผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์สทั่วโลก เป็นปีที่ 6 ติดต่อกันแล้วที่ ไอเอสเอส ได้รับคะแนนสูงสุดจาก IAOP  ให้เป็น 100 อันดับแรกในกลุ่มผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์สทั่วโลก

ทุก ๆ ปี IAOP หรือสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านเอาท์ซอร์สระหว่างประเทศ ได้มีการจัดอันดับผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สจากทั่วโลกในทุกอุตสาหกรรม และนี่ก็ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ ไอเอสเอส ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สชั้นนำระดับโลก ได้รับคะแนนในระดับห้าดาว ซึ่งถือเป็นคะแนนสูงสุดของการจัดอันดับทั้งหมด

"เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เรายังคงได้รับการโหวตให้เป็นผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์สอย่างต่อเนื่อง การที่เราจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านธุรกิจเอาท์ซอร์สได้นั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษามาตรฐานในการส่งมอบงานบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าทุกรายของเรา ด้วยความเป็นบริษัทที่มีพนักงานกว่า 488,946 คน ใน 70 ประเทศทั่วโลก ปัจจัยหลักที่ทำให้เราประสบความสำเร็จเช่นนี้ได้ก็คือ การรักษาสมดุลระหว่างการให้อำนาจตัดสินใจแก่พนักงาน และกระบวนการสร้างมาตรฐานงานบริการของเรา

          การได้รับการโหวตให้เป็นผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์สในระดับ 5 ดาวนั้น แสดงให้เห็นว่าลูกค้าและผู้ประกอบการในธุรกิจเอาท์ซอร์สด้วยกัน ล้วนให้การยอมรับในความสำเร็จครั้งนี้ของเรา ที่สำคัญยังถือเป็นการการันตีถึงการมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานบริการ ที่มีคุณค่าให้แก่ลูกค้าของเราอีกด้วย" คุณ Jeff Gravenhorst [ISS Group CEO] กล่าว


เป็นอีกครั้งที่ ไอเอสเอส ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “Super Star” จากรายนามผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์ส 100 รายทั่วโลก - ไอเอสเอสยังคงรั้งอันดับต้นๆ มาเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี ทั้งยังเป็นดาวเด่นในแต่ละหมวดของการประเมินอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ด้านจำนวนลูกค้าอ้างอิง ด้านการเติบโตขององค์กร ด้านรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ ด้านนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR)

คะแนนรวมที่ไอเอสเอสได้รับในปีนี้คือ 7.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน และค่าเฉลี่ยของคะแนนในปีนี้อยู่ที่ 4.81 โดยเฉพาะคะแนนในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ไอเอสเอสได้คะแนน 8 เต็ม 8 ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานบริการที่เป็นเลิศของไอเอสเอส

เราภูมิใจกับการที่องค์กรของเราคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมอยู่เสมอ เราเชื่อว่านโยบายบริหารบุคลากรโดยไม่กีดกันหรือจำกัด บุคลากรที่มีความหลากหลายทางสังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ล้วนส่งผลดีต่อสังคมและผลการดำเนินงานของบริษัท จากรางวัล IAOP ที่เราได้รับนั้นยืนยันได้ว่าเรามีการพัฒนาในด้านนี้อย่างต่อเนื่องคุณ Joseph Nazareth [Head of Group HSEQ & Corporate Responsibility] กล่าว

กระบวนการประเมินผลในปี 2018 นั้น ใช้เกณฑ์การให้คะแนนที่เข้มงวด และประเมินโดยคณะกรรมการตัดสินของ IAOP ซึ่งแต่ละท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์สูงในแวดวงธุรกิจผู้ให้บริการเอาท์ซอร์ส และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมาย

กลุ่มผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด ประกอบด้วยบริษัทเอาท์ซอร์สชั้นนำระดับโลกจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น  Accenture, Deloitte, KPMG และอีกกว่าหลายร้อยบริษัท