เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บุคลากรของเรา

การพัฒนาบุคคลากร

การพัฒนาบุคคลากร

ไอเอสเอสได้มีการจัดหลักสูตรสำหรับฝึกฝนความเป็นผู้นำอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเราเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีพนักงานเป็นจำนวนมาก การฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อต้องการให้ลูกค้าพึงพอใจในการบริการของเรามากที่สุด เราจึงให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้ฝึกฝน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เราจึงมีการจัดแผนพัฒนาเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และช่วยในการพัฒนาตนเองเพื่อสามารถเปิดโอกาสให้กับตนเองในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต