เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บุคลากรของเรา

คุณค่าของ ไอเอสเอส

ไอเอสเอสมีคุณค่าที่ชัดเจนซึ่งพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกันต่อลูกค้า และต่อธุรกิจที่เราทำ
คุณค่านั้นกลายเป็นรากฐานของไอเอสเอส

  • ความซื่อสัตย์ - เราเคารพ
  • ผู้ประกอบการ - เราทำ
  • ความรับผิดชอบ - เราเอาใจใส่
  • คุณภาพ - เราส่งมอบ

ความซื่อสัตย์

คือรากฐานของไอเอสเอส และธุรกิจของเราความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมต่อเราเข้าด้วยกัน และเป็นชื่อเสียงที่ดีของพนักงานของเรา ความซื่อสัตย์ช่วยสร้างความสำคัญกับลูกค้าระยะยาว สื่อสารอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา
รวมไปถึงการไว้เนื้อเชื่อใจในการทำงาน ทำให้การทำงานอย่างครอบครัวเดียวกันเกิดขึ้น

ผู้ประกอบการ

การกระทำเสียงดังกว่าคำพูด ไอเอสเอสได้พิสูจน์ให้ลูกค้าได้เห็นว่าเรามุ่งมั่นในธุรกิจ และความสำเร็จของลูกค้ารวมไปถึงการสร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างเป็นกันเองเพิ่มเติม และสนับสนุนในนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป

ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบเป็นกุญแจสำคัญในไอเอสเอส การตัดสินใจในไอเอสเอสมาจากระดับล่างสุดในองค์กร เราสนับสนุนให้ทุกคนมีอำนาจในการตัดสินใจ มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และสร้างสรรค์

คุณภาพ

ทำงานอย่างมืออาชีพ สิ่งที่เรายึดถือ ส่งมอบในสิ่งที่เราสัญญา และสัญญาในสิ่งที่เราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง ไม่เพียงแต่ยึดมั่นในมาตรฐานเพียงอย่างเดียว แต่เรายังคิดค้นรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาด้วยความรักที่จะสรรสร้างงานคุณภาพ