เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บุคลากรของเรา

พนักงาน ไอเอสเอส

พนักงานทุกคนสำคัญเสมอสำหรับ ไอเอสเอส เพราะทุกคนคือเหตุที่ทำให้ไอเอสเอสสามารถให้บริการที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นเหตุของการเติบโตทางธุรกิจ

การปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความเคารพ ตระหนักถึงคุณค่าขององค์กร และไอเอสเอส มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ว่าจ้างอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม

ไอเอสเอส ให้โอกาสสำหรับคนที่มีความตั้งใจ ความกระตือรือร้นในการทำงาน โดยจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาผู้นำ ออกแบบมาโดยเฉพาะแต่ละบุคคล เพื่อดึงศักยภาพ และสนับสนุนการนำมาใช้จริงการพัฒนาสิ่งใหม่ และเคารพซึ่งกันและกัน

นี่คือเหตุผลที่เราเชื่อว่าไอเอสเอสเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการทำงานไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นในชีวิตการทำงาน หรือการวางอนาคตการทำงานกับเรา