เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บุคคลากรของเรา

การมีส่วนร่วมของพนักงานของเรา

แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเรามีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และได้รับการสนับสนุนในการทำงานของพวกเขาในปี 2012 ไอเอสเอสได้ออกแบบสำรวจความพึงพอใจของพรักงาน การสำรวจครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่เราจะได้เข้าถึงพนักงานของเราทั่วโลก เราเข้าใจว่าการเชื่อมโยงระหว่างความผูกพันของพนักงานและความพึงพอใจของลูกค้า พนักงานมีความสุขนั่นหมายความว่าลูกค้ามีความสุข

ในประเทศไทยเกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานของเราได้มีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยให้เรามีภาพที่ชัดเจนที่เราสามารถปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น