เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บุคลากรของเรา
การสมัครงาน
ถ้าคุณเข้าร่วมISS คุณจะค้นพบว่าเสียงของทุกคนมีความหมาย นั่นคือมีมากกว่า 530,000 เสียง ที่มีพลังและดลใจคนจากเบื้องหลัง วัฒนธรรม และประเทศที่แตกต่างกัน ที่มาทำงานร่วมกันในทุกๆวัน
ตำแหน่งว่าง
การสมัครงาน
ถ้าคุณเข้าร่วมISS คุณจะค้นพบว่าเสียงของทุกคนมีความหมาย นั่นคือมีมากกว่า 530,000 เสียง ที่มีพลังและดลใจคนจากเบื้องหลัง วัฒนธรรม และประเทศที่แตกต่างกัน ที่มาทำงานร่วมกันในทุกๆวัน
ตำแหน่งว่าง
การสมัครงาน
ถ้าคุณเข้าร่วมISS คุณจะค้นพบว่าเสียงของทุกคนมีความหมาย นั่นคือมีมากกว่า 530,000 เสียง ที่มีพลังและดลใจคนจากเบื้องหลัง วัฒนธรรม และประเทศที่แตกต่างกัน ที่มาทำงานร่วมกันในทุกๆวัน
ตำแหน่งว่าง
การสมัครงาน
ถ้าคุณเข้าร่วมISS คุณจะค้นพบว่าเสียงของทุกคนมีความหมาย นั่นคือมีมากกว่า 530,000 เสียง ที่มีพลังและดลใจคนจากเบื้องหลัง วัฒนธรรม และประเทศที่แตกต่างกัน ที่มาทำงานร่วมกันในทุกๆวัน
ตำแหน่งว่าง
การสมัครงาน
ถ้าคุณเข้าร่วมISS คุณจะค้นพบว่าเสียงของทุกคนมีความหมาย นั่นคือมีมากกว่า 530,000 เสียง ที่มีพลังและดลใจคนจากเบื้องหลัง วัฒนธรรม และประเทศที่แตกต่างกัน ที่มาทำงานร่วมกันในทุกๆวัน
ตำแหน่งว่าง
การสมัครงาน
ถ้าคุณเข้าร่วมISS คุณจะค้นพบว่าเสียงของทุกคนมีความหมาย นั่นคือมีมากกว่า 530,000 เสียง ที่มีพลังและดลใจคนจากเบื้องหลัง วัฒนธรรม และประเทศที่แตกต่างกัน ที่มาทำงานร่วมกันในทุกๆวัน
ตำแหน่งว่าง
การสมัครงาน
ถ้าคุณเข้าร่วมISS คุณจะค้นพบว่าเสียงของทุกคนมีความหมาย นั่นคือมีมากกว่า 530,000 เสียง ที่มีพลังและดลใจคนจากเบื้องหลัง วัฒนธรรม และประเทศที่แตกต่างกัน ที่มาทำงานร่วมกันในทุกๆวัน
ตำแหน่งว่าง
การสมัครงาน
ถ้าคุณเข้าร่วมISS คุณจะค้นพบว่าเสียงของทุกคนมีความหมาย นั่นคือมีมากกว่า 530,000 เสียง ที่มีพลังและดลใจคนจากเบื้องหลัง วัฒนธรรม และประเทศที่แตกต่างกัน ที่มาทำงานร่วมกันในทุกๆวัน
ตำแหน่งว่าง
การสมัครงาน
ถ้าคุณเข้าร่วมISS คุณจะค้นพบว่าเสียงของทุกคนมีความหมาย นั่นคือมีมากกว่า 530,000 เสียง ที่มีพลังและดลใจคนจากเบื้องหลัง วัฒนธรรม และประเทศที่แตกต่างกัน ที่มาทำงานร่วมกันในทุกๆวัน
ตำแหน่งว่าง
รู้จักคนของเรา
รู้จักคนของเรา
เรามีพื้นที่ทางธุรกิจมากมายกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่ตั้งใจจริง
และกระตือรือร้น
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งว่าง

4,000 คนในแต่ละอาทิตย์ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของไอเอสเอส โอกาสมีอยู่มากมายไม่ว่าคุณจะมีงานที่ดีอยู่แล้ว หรือเพิ่งจะเริ่มต้นชีวิตในวัยทำงาน

ISS ในฐานะที่เป็นผู้ว่าจ้าง
ISS ในฐานะที่เป็นผู้ว่าจ้าง
บุคคลากรเป็นเหตุผลที่เราให้บริการที่โดดเด่น และเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ที่ ISS คุณจะค้นพบการเคลื่อนไหวในบรรยากาศการทำงานที่ดลใจ
เรียนรู้ได้มากขึ้น
เรียนรู้ได้มากขึ้น