เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
รู้จักไอเอสเอส

our-must-win-battles

ในวิดีโอในหน้านี้  Group CEO ของไอเอสเอส Jeff Gravenhorst  ได้อธิบายถึงกลยุทธ์ The ISS Way Strategy
ทั้ง 4 ที่จะช่วยให้ไอเอสเอสเป็น บริษัทผู้ให้บริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก the world's greatest service company

• ความเป็นผู้นำ

• วัตถุประสงค์ และความภาคภูมิใจ                    

• การแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ

• ลูกค้าองค์กรข้ามชาติ

สามารถรับชมวีดีโอได้ที่ด่านล่าง 

Purpose & Pride

Must-win battle: Purpose and Pride 

Must-win battle: Purpose & Pride

Leadership Principles

Leadership Principles 

Must-win battle: Leadership Principles

Best Practice Sharing

Best Practices Sharing 
Must-win battle: Best Practice Sharing

Corporate Clients

Corporate Clients