เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
รู้จักไอเอสเอส

กลยุทธ์


ไอเอสเอส เรานำเสนอกลยุทธ์ของเราผ่านวีดีโอ

วีดีโอมีให้เลือกหลายภาษา เยอรมัน  สเปน  โปรตุเกส ฝรั่งเศส และจีน

สำหรับทศวรรษนี้ ทิศทางกลยุทธ์ของไอเอสเอสยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เรายังคงดำเนินกลยุทธ์การบริการแบบครบวงจร IFS อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีการพัฒนา และรักษาความเป็นเลิศด้านบริการเดี่ยว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ ISS Way เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก ด้วยการส่งมอบการบริการแบบครบวงจรที่ดีที่สุด

ในขณะนี้ไอเอสเอสอยู่ในตำแหน่งทางธุรกิจที่มีความแตกต่าง ที่ช่วยให้เราสามารถนำเสนอการบริการแบบครบวงจรทั้งใน และนอกประเทศ

กลยุทธ์ ISS Way มุ่งเน้นการจัดตำแหน่งของการดำเนินงานทางธุรกิจ ที่ให้บริการในมาตราฐานระดับสากล ISS Way ส่งเสริมความแข็งแกร่ง ด้วยวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์อย่างสม่ำเสมอทำให้เราได้เป็นผู้นำตลาดในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า โดยการใช้ประโยชน์จากความรู้ และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มได้ นอกจากนี้เราได้เพิ่มคุณค่าในการให้บริการแบบครบวงจร IFS และจัดสรรการบริการตามความต้องการของลูกค้า
White papers

ISS white papers
Learn more about the outsourcing and FM industry through our white papers
Read more

Annual Report 2014

ISS Annual Report 2014
Read our Annual Report 2014 here


Read our blog
ISS blog: servicefutures.com
Our blog provides insights into facility management (FM) and outsourcing.
Read ISS' blog servicefutures.com