เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
รู้จักไอเอสเอส

ไอเอสเอส - วีดีโอเชิญรับชมชมวิธีการบริการลูกค้าแบบ "The Power of the Human Touch"  วิดีโอนี้ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ รูปแบบธุรกิจ และการพัฒนาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในอุตสาหกรรมของเรา

ไอเอสเอสเป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการระดับโลกที่มีรูปแบบการให้บริการแบบ Self Delivery  ช่วยให้ไอเอสเอสสามารถลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าได้ สร้างความประทับใจให้กับสมาชิกในองค์กรของลูกค้าทั้ง พนักงาน แขกผู้มาเยือน และผู้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีการจัดการของไอเอสเอส  โดยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างลงตัว ส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ในทุกเวลา และสถานที่

เชิญชมวีดีโอของเราได้ที่นี่

Watch ISS' corporate movie 
Watch our corporate movie about ISS' vision, strategy, business model and developments over the past years.

สถานที่ทำงานแห่งอนาคต

The workplace of the future 

ISS' new global head office is designed to motivate people to break down silos and interact across departments and functions – a workplace showcasing what ISS stands for: world class innovation, efficiency and flexibility.