เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
รู้จักไอเอสเอส

ประวัติของไอเอสเอส1901 ไอเอสเอส ก่อตั้งขึ้นที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เป็น ชื่อ Kjøbenhavn-Frederiksberg Nattevagt  (Copenhagen-Frederiksberg Night Watch) เป็นบริษัท รักษาความปลอดภัยที่มีขนาดเล็ก 
  

1934 ไอเอสเอส เข้ามาทำธุรกิจด้านทำความสะอาดด้วยการจัดตั้ง Det Danske Rengørings Selskab A / S (The Danish Cleaning Company) เป็น บริษัท ย่อยที่เป็นอิสระจาก บริษัท รักษาความปลอดภัย

1946 มีการขยายตัวครั้งแรก นอกประเทศเดนมาร์ก เป็นบริษัท ย่อยจัดตั้งขึ้นที่สวีเดน

1968 บริษัทได้ทำการเปลี่ยนชื่อมาเป็น ไอเอสเอส 

1973 เริ่มต้นการขยายตัวทางธุรกิจในต่างประเทศ 

1975 รายได้ของกลุ่ม มากถึง ถึง 1 พันล้าน DKK  

1977 ไอเอสเอส ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่กรุงโคเปนเฮเกน

1989 มีจำนวนรวมของพนักงานในกลุ่มบริษัท ถึง 100,000 คน

1997 ได้ทำการเปิดตัว กลยุทธ์ "aim2002" กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การให้บริการที่หลากหลาย การขายตัวเลขการให้ บริการให้กับลูกค้าเดียวกัน 

1999 ไอเอสเอส ทำการซื้อ Abilis ในราคา 3.6 พันล้าน DKK ซึ่งเป็นผู้ให้บริกาในธุรกิจทำความสะอาด และการบริการเฉพาะ ที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองในยุโรป ในปี 1998 Abilis มีพนักงานประมาณ 50,000 คน และรายได้ ประจำปี 5.2พันล้าน DKK ทำให้จำนวนรวมของพนักงานในกลุ่มบริษัทมีจำนวนถึง 200,000 คน

2000 ได้เปิดตัวแนะนำกลยุทธ์ใหม่ ในห้าปี  "create2005"  เป็นแนวคิดของการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก

2003 เป็นครั้งแรกที่สำคัญที่ ไอเอสเอส ได้ทำสัญญาลงนามทั่วยุโรปเกี่ยวกับรูปแบบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก แบบบริบูรณาการ

2005 ไอเอสเอส ได้มีกลยุทธ์ใหม่โดยเล็งไปที่ การเป็นบริษัทที่บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแบบบูรณาการ ไอเอสเอส แนะนำโดยหุ้นส่วน EQT และ Goldman Sachs หุ้นส่วนทุน และจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ โคเปนเฮเกน มีจำนวนรวมของพนักงานในกลุ่มบริษัทถึง 300,000 คน

2006 รายได้รวมของกลุ่มบริษัททั้งหมดกว่า 50 พันล้าน DKK  ไอเอสเอส ทำให้การเข้าซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศออสเตรเลีย เป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ของ บริษัท เมื่อซื้อหุ้น51% ของ Services Ltd

2007 รายได้จากกลุ่มบริษัทเข้ามาถึง 60 พันล้าน DKK ไอเอสเอส ได้เข้ามาตลาดสหรัฐผ่านการซื้อ Sanitors Inc ทำให้จำนวนของพนักงานในกลุ่มมีมากถึง 400,000 คน

2008 มีการแนะนำกลยุทธ์ของ ไอเอสเอส ที่ชื่อ “The ISS Way” ซึ่งถูกสร้างขึ้นบน 4 ข้อคิดหลักเชิงกลยุทธ์คือ เน้นลูกค้า การจัดการคน กลยุทธ์ไอเอฟเอส และวิธีการที่หลากหลายในท้องถิ่น ไอเอสเอส เป็นบริษัทที่บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแบบบูรณาการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่เคยลงนามในสัญญา

2010 รายได้จากกลุ่มบริษัทมากถึง 70 พันล้าน DKK จำนวนรวมของพนักงานในกลุ่มถึง 500,000 คน

2012 ครูบำนาญและ KIRKBI ลงทุน 500 ล้าน EUR ใน ไอเอสเอส 

2013 ไอเอสเอส เป็น บริษัท ผู้รับเหมาช่วงที่ดีที่สุดของโลก ในขณะที่สมาคมระหว่างประเทศของผู้เชี่ยวชาญด้าน Outsourcing ได้จัดอันดับให้  ไอเอสเอส เป็นที่ 1 ในรายการ The Global Outsourcing 100 ซึ่งผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สที่ดีที่สุดของโลก