เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
รู้จักไอเอสเอส

ข้อมูลของ ไอเอสเอส (Fact-sheet)ไอเอสเอส ก่อตั้งขึ้นที่กรุงโคเปนเฮเกนในปี ค.ศ.1901 และเติบโตเป็นบริษัทบริหารอาคารแบบครบวงจรชั้นนำของโลก  ซึ่งในประเทศไทย ไอเอสเอส ได้ดำเนินธุรกิจบริการมากว่า 30  ปี และในปี ค.ศ. 2015 มีรายได้กว่า 6.9 พันล้านบาท และรายได้รวมทั่วโลกกว่า 79.5 พันล้านโครนเดนมาร์ก ความลับของความสำเร็จของเราอยู่ที่เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยง 

ได้ส่งมอบงานบริการกว่า 77 ประเทศทั่วโลก และพนักงานกว่า 505,000 คนร่วมมือร่วมใจทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถตามแนวทาง The power of the Human Touch

Click