เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
รู้จักไอเอสเอส

แนะนำไอเอสเอส

ไอเอสเอส กรุ๊ปก่อตั้งขึ้นที่เมืองโคเปนเฮเกนในปี 1901 และได้เติบโตเป็น บริษัท ชั้นนำของโลกทางด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก แต่เดิม ISS ย่อมาจาก International Service System และหลังจากปี 2001 ISS ย่อมาจาก  Integrated Service Solutions และใช้อักษรย่อเท่านั้นในปัจจุบัน

บริการที่หลากหลายของ ไอเอสเอส

ต้องการข้อมูลเชิงตัวเลขของ ไอเอสเอส ผู้นำด้านบริการสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำของโลกใน Fact sheet ของเราด้านล่าง

Download fact sheet here

พนักงาน ไอเอสเอส สร้างมูลค่าของงานด้วยการทำงานเหมือนเป็นสมาชิกในองค์กรของลูกค้า องค์ประกอบสำคัญของ ไอเอสเอส คือกลยุทธ์ในการการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถในการทำงาน  การทำงานเป็นทีม และกำกับดูแลงานของตนเองที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

นอกจากการพัฒนาพนักงาน  ไอเอสเอสได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (HSE) ท่านสามารถดูความรับผิดชอบขององค์กรของเราได้โดยการ คลิกที่นี่

ไอเอสเอส แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทางจริยธรรมทางสังคมในข้อปฏิบัติ ISS Code of Conduct ในการเป็นสมาชิกของ the UN Global Compact และการเคารพต่อหลักการข้อตกลงที่วางไว้กับ the Union Network International (UNI)