เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
รู้จักไอเอสเอส

ไอเอสเอสประเทศไทย
ประวัติและความเป็นมาของบริษัทไอเอสเอส ประเทศไทย

2528

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 ภายใต้ชื่อ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ เซอร์วิส จำกัด โดยธุรกิจหลักคือ การให้บริการดูรักษาความสะอาด ต่อมามีการขยายสาขาไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. 2533

ประวัติของบริษัท / รู้จักไอเอสเอส - ISS 

2535


ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท อีเลคโทรลักซ์ เซอรวิสเซส มาเป็น บริษัท เอสโก้เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ประวัติของบริษัท / รู้จักไอเอสเอส - ISS 

2538

บริษัทได้เข้าร่วมกิจการกับไอเอสเอสกรุ๊ป ( ISS - International Service System A/S) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการทำความสะอาดและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องขนาดใหญ่และเก่าแก่กว่า 100 ปีของประเทศเดนมาร์คมีพนักงานกว่า 200,000 คนใน 32 ประเทศ บริษัท เอสโก้ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จึงกลายเป็น บริษัท ไอเอสเอส เอสโก้ จำกัด 

ประวัติของบริษัท / รู้จักไอเอสเอส - ISS

2540

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 และ "เป็นบริษัทบริการรักษาความสะอาดบริษัทแรกของเมืองไทย ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9002" และได้เริ่มขยายธุรกิจสู่กลุ่มตลาดลูกค้าโรงพยาบาล โดยการเข้าซื้อโอนกรรมสิทธิ์ผู้ถือหุ้นใน บริษัท อินเตอร์แนชันแนล เซอร์แวกซ์ คลีนนิ่ง จำกัด

ประวัติของบริษัท / รู้จักไอเอสเอส - ISS

2541

ได้เข้าไปซื้อโอนกรรมสิทธิ์ผู้ถือหุ้นในบริษัท
รีไลแอนช์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีบริษัทในเครืออยู่ในหลายประเทศในเอเชีย คือ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเชีย และประเทศไทย

ประวัติของบริษัท / รู้จักไอเอสเอส - ISS 

2546

บริษัทได้มีการขยายกิจการเพิ่มขึ้น โดยมีการพัฒนาบริการเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบวงจร อันได้แก่ บริการส่งเอกสาร เดินเอกสารภายใน จัดสวน จ้างเหมาแรงงาน จึงได้เปลี่ยนชื่อ จากบริษัท ไอเอสเอส เอสโก้ จำกัด เป็นบริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ประวัติของบริษัท / รู้จักไอเอสเอส - ISS 

2548

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าถือหุ้น 100% ของ บริษัทเอ็มพีเอ ซิเคียวริทัส จำกัด ซึ่ง MPA ได้ดำเนินธุรกิจรักษาความปลอดภัยมานานกว่า 45 ปี ให้บริการทั้งด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยทั่วประเทศไทย

ประวัติของบริษัท / รู้จักไอเอสเอส - ISS
                                                                                                                                                                   

2551

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้มีการขยายธุรกิจการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น โดยการเข้าถือหุ้น 100% ของ บริษัท โกลเด้น มายด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท นอเทอร์เบล จำกัด