เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
รู้จักไอเอสเอส
IMG_3080

Frost & Sullivan 2017

ในปีนี้ Frost & Sullivan ได้มอบรางวัลให้กับ ไอเอสเอส ประเทศไทยในสาขา ‘Thailand Facilities Management Competitive Strategy Innovation and Leadership Award’

เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัททั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อยืนยันถึงความสำเร็จที่โดดเด่น และประสิทธิภาพการบริการที่เหนือกว่า ในด้านต่างๆ อาทิ ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการบริการลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมได้เปรียบเทียบผู้เข้าร่วมในตลาดและวัดผลการดำเนินงานโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัยเพื่อหาธุรกิจที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

คุณอบิจิต ดัตต้า ประธานกรรมการบริหารบริษัทไอเอสเอส (ประเทศไทย) ได้กล่าวไว้ดังนี้:

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในปี 2017 นี้สำหรับกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม และภาวะผู้นำ ปี 2016 ที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในปีที่ยากลำบากที่สุดธุรกิจของเราถูกท้าทายโดยปัจจัยภายนอกหลายประการ ถึงอย่างไรก็ตามเราไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการเอาชนะความท้าทายเหล่านั้น แต่เรายังได้เริ่มโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความแตกต่างให้กับบริษัทของเราในระยะยาว ในช่วงปีที่ผ่านมาเราเริ่มต้นการส่งมอบงานบริการอาคารแบบครบวงจร เราเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบำรุงรักษาอาคารและงานวิศวกรรม ซึ่งตอนนี้เราสามารถส่งมอบงานบริการแบบครบวงจรได้อย่างเต็มความสามารถ เรายังคงขยายการส่งมอบงานบริการครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้เราสามารถให้บริการลูกค้าของเราได้ดีที่สุด เราปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการรักษาบุคลากร รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำ การจัดการเรียนรู้ตลอดจน สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ไอเอสเอสได้รับการยอมรับติดต่อกันเป็นปีที่ 3  รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของพนักงาน ความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารของเรา ตลอดจนการได้รับความสนับสนุนและความเชื่อมั่นจากลูกค้าของเรา และผมอยากจะขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

Janice Wung, Industry Analyst Energy & Environment, Frost & Sullivan ได้กล่าวไว้ดังนี้:

ไอเอสเอสเป็นผู้ให้บริการด้านงานบริหารอาคารแบบครบวงจรที่สำคัญในประเทศไทย บริษัทได้มีการจัดการเพื่อเอาชนะความท้าทายในปี พ.ศ. 2559 และประสบความสำเร็จสามารถเพิ่มรายได้และรักษาสัญญาเดิม ทำให้ไอเอสเอส เป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารอาคารแบบครบวงจรที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ความแตกต่างด้านการแข่งขันของไอเอสเอสคือการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า และสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการรักษาลูกค้าโดยเฉลี่ยที่มากกว่า 95% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลยุทธ์ที่สร้างคุณค่าได้อย่างโดดเด่นเพื่อการส่งมอบงานบริการถึงผู้ใช้บริการปลายทางที่สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ไอเอสเอสในประเทศไทย