เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
รู้จักไอเอสเอส

Frost & Sullivan 2015

ไอเอสเอส ประเทศไทย ได้รับรางวัล ‘ผู้นำด้านการให้บริการในธุรกิจบริหารอาคารแบบครบวงจรประจำปี 2558

ความยอมรับและชื่อเสียงอันดี อีกทั้งการสนับสนุนจากลูกค้าผลักดันให้ ไอเอสเอส (ประเทศไทย)  ก้าวสู่การเป็นผู้นำและได้รับรางวัล ผู้นำด้านการให้บริการในธุรกิจบริหารอาคารแบบครบวงจรประจำปี 2558 จาก Frost & Sullivan Excellence Awards

Frost & Sullivan Excellence Awards จัดขึ้นเพื่อประกาศความสำเร็จในหลากหลายด้านขององค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านภาวะผู้นำ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านการให้บริการ และด้านการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นักวิเคราะห์ตัดสินความเป็นเลิศขององค์กรธุรกิจต่างๆโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ องค์กร Frost &Sullivan ก่อตั้งขึ้นและดำเนินการมายาวนานกว่า 50 ปี และมีนักวิเคราะห์ และที่ปรึกษากว่า 1,800 ท่านที่ร่วมกันติดตาม และประเมินบริษัทมากกว่า 250,000 บริษัท ในกว่า 300 ธุรกิจทั่วโลก

คุณอบิจิต ดัตต้า ประธานกรรมการบริหารบริษัทไอเอสเอส (ประเทศไทย) ได้กล่าวไว้ดังนี้

รางวัลที่ได้รับนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อ ไอเอสเอส (ประเทศไทย) และเป็นการตอบแทนในกับความมุ่งมั่นพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของพนักงานทั้ง 30,000 คน และทีมงานบริหารของบริษัท อีกทั้งเป็นเสียงสนับสนุนที่ลูกค้ามีต่อไอเอสเอส (ประเทศไทย) และในตลอดปีที่ผ่านมา เรามุ่งที่จะเข้าใจเป้าประสงค์ของลูกค้า และพยายามสื่อสารและสร้างให้พนักงานทุกระดับเข้าใจในวัตถุประสงค์นั้น เพื่อสามารถที่จะให้บริการด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจ เพราะเราตระหนักดีว่าพนักงานที่ทำงานด้วยความสุขและความภาคภูมิใจเท่านั้นที่จะสร้างบริการที่เป็นเลิศและสร้างความสุขให้ลูกค้าได้ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา     ไอเอสเอส (ประเทศไทย) ได้รับผลประเมินความพึงพอใจลูกค้าในรูปแบบ Net Promoting Scores ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเราจะไม่หยุดอยู่กับที่ แต่มุ่งที่จะพัฒนาการบริการให้ตอบสนองลูกค้าให้ดียิ่งๆขึ้นไป

Harpreet Kaur, นักวิเคราะห์ของ Frost & Sullivan กล่าวว่า

ไอเอสเอส (ประเทศไทย) เป็นผู้นำในธุรกิจบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร และมีจุดขายที่การให้บริการที่เป็นเลิศด้วยพนักงานที่มีทักษะสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าได้ และมีการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ คะแนน Net Promoter Scores ที่สูงอย่างต่อเนื่องพิสูจน์แล้วว่า ไอเอสเอส (ประเทศไทย) ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมด้านการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า