เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
รู้จักไอเอสเอส

รางวัล และการรับรอง

ไอเอสเอสได้รับรางวัล และได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างสม่ำเสมอสำหรับความคิดริเริ่ม ความหลากหลายของบริการทรัพยากรมนุษย์ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไอเอสเอสทั่วโลกประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลหลากหลายด้านทั้งด้านออกแบบ การจัดการ และการส่งมอบคุณภาพของการให้บริการให้กับลูกค้าและผู้บริโภค

 

IAOP Top 100

IAOP Top 100 
Fourth year in a row, ISS is ranked #1 on the IAOP annual list of the world’s best outsourcing service providers – The Global Outsourcing 100.

Read more

Danish Export Canon

Danish Export Canon 
ISS has been recognised in the Danish Export Canon for delivering an impressive business performance, which other companies can learn from.

Read more

ISS Research Awarded

224x100-Diversity-report 
In competition with other leading global companies, ISS won two first prizes at the European Workforce Analytics Awards.

Read more