เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
รู้จักไอเอสเอส
About ISS Thailand new
คลิ๊กเพื่อติดต่อ
 
บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น IFS (ไอ -เอฟ-เอส) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของแต่ละบริษัทยังคงเดิม

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เปลี่ยนเป็น
บริษัท ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอเอสเอส จำกัด  เปลี่ยนเป็น
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอเอฟเอส จำกัด

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  เปลี่ยนเป็น
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด


บริษัท ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท นอเทอร์เบล จำกัด

365/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
โทร: +66 (2) 552 5015
แฟ็กซ์ : +66 (2) 972 3877
อิเมล์ : info@ifs-thailand.com

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอเอฟเอส จำกัด
84/20-23 หมู่ 8 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัด นนทบุรี 11120

โทร. +662-038-5188
แฟ็กซ์ +662-503-4368


ฝ่ายขาย

โทร +6695-368-5967