เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
รู้จักไอเอสเอส
  •    53,000 คน 1 ทีม ไอเอสเอส
  • คลอบคลุมพื้นที่บริการกว่า 50 ล้าน ตารางเมตรทั่วโลก

  • ไอเอสเอสบริการลูกค้ากว่า 200,000 รายทุกปี
หนทางของ ISS
กลุ่ม ISS ตั้งขึ้นที่โคเพนเฮเก้น ในปี ค.ศ. 1901 และเติบโตกลายเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการการอำนวยความสะดวกระดับโลก
ISS ย่อมาจาก “ระบบการบริการระดับนานาชาติ” และ จากปี ค.ศ. 2001 เป็นต้นมาให้ถือว่า ย่อมาจาก “คำตอบของการบริการแบบบูรณาการ” ซึ่งปัจจุบันใช้แค่ตัวย่อ ISS เท่านั้น
อะไรคือหนังของ ISS
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ISS
ยุทธวิธีของเรา
ยุทธวิธีของเรา
ISS ผลักดันยุทธวิธีการบริการอำนวยความสะดวก และบรูณาการขณะที่ก็ยังพัฒนา และรักษาความเป็นเลิศในการบริการ เราทำงานด้วยวิธีของ ISS
เรียนรู้เพิ่มเกี่ยวกับยุทธวิธีของ ISS จากที่นี่
เรียนรู้เพิ่มเกี่ยวกับยุทธวิธีของ ISS จากที่นี่
โซนการเรียนรู้
โซนการเรียนรู้
โซนการเรียนรู้ประกอบด้วยการรวบรวม กระดาษขาวความคิดเห็น งานวิจัย และเอกสารอื่น ๆ ในด้านที่ ISS มีบทบาททั่วไปในฐานะที่เป็นผู้นำทางแนวคิด
เข้าเยี่ยมชม โซนการเรียนรู้
เข้าเยี่ยมชม โซนการเรียนรู้